Tarief en vergoeding

Het tarief voor therapie is € 95,00 per uur. De intake duurt een uur, vervolgsessies één tot anderhalf uur. Voor coaching geldt een zakelijk tarief en is BTW verschuldigd. Ook voor relatietherapie wordt BTW berekend.

Analytische therapie valt onder de complementaire zorg en wordt niet vergoed uit de basis zorgverzekering. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, kunt u mogelijk een deel van de kosten vergoed krijgen. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden. Informeer bij uw verzekeraar of u voor vergoeding in aanmerking komt. Mogelijk heeft de zorgverzekeraar mijn AGB-code nodig. Die vindt u onderaan de pagina.

Afspraken

Voor analytische therapie is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Afspraken zijn mogelijk op maandag, dinsdag en woensdag tussen 9.30 en 17.00 uur.

Het is mogelijk de afspraak te verzetten of te annuleren, mits tijdig aangegeven. Bij annuleren korter dan 48 uur voor de afspraak, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Bij ziekte geldt een afzegtermijn van 24 uur.

Behandelovereenkomst en privacy

De rechten en plichten van cliënt en therapeut zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De privacy van uw persoonlijke gegevens wordt gewaarborgd conform de WGBO en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees meer in de algemene voorwaarden.

Kwaliteitsborging

Als kwaliteitstherapeut ben ik gehouden aan de wetten WGBO en Wkkgz. Om de kwaliteit van mijn werk te waarborgen, houd ik me aan de beroepscode en afspraken van

  • het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ licentienr. 170804R)
  • het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT licentie 111282023-10-16)

  • de vereniging van Complementaire Kwaliteitstherapeuten (CK licentie 111282023-10-16)

  • de Jungiaanse vereniging van analytisch therapeuten Nederland (JVATN registratienr. 13009)

Klachten

Voor een onafhankelijke afhandeling van klachten ben ik aangesloten bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Meer informatie over wat te doen bij een klacht leest u hier.

Op alle afspraken zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Bedrijfsgegevens

Bank: IBAN NL87 RABO 0167943901
BTW: NL001515064B78
KvK: 09134436

Voor de zorgverzekeraar

AGB-zorgverlenerscode: 90102217
AGB-praktijkcode: 90061691